Cursuri disponibile

Materialul conține fișe de lucru destinate studiului romanului postbelic a lui Preda: de la geneză, la elemente de structură și compoziție și construcția personajului.

Variante Bacalaureat analiza matematică

Prezentarea unor criterii de divizibilitate cu aplicații

Un gen aparte de probleme sunt cele cu situaţii speciale, în care se solicită determinarea valorilor de extrem pentru diferite mărimi fizice, impunerea unor condiţii mărimilor şi fenomenelor fizice sau discuţii asupra posibilităţilor existenţei unor relaţii, respectiv valori.

Conexiunea dintre fizică, matematică şi tehnică îşi găseşte o ilustrare vie în cadrul unor astfel de probleme.
Introducere în tema Adolescenței prin exerciții.

Materialul cuprinde un set de fișe utile în studiul nuvelei psihologice.

Fișele de lucru conțin fragmente extrase din basmul „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă cu scopul de a identifica trăsăturile și mijloacele de caracterizare.

Materialul conține patru fișe de lucru pentru analiza celor patru tablouri ale poemului eminescian.