Cursuri disponibile

Materialul conține fișe de lucru destinate studiului romanului postbelic a lui Preda: de la geneză, la elemente de structură și compoziție și construcția personajului.

Materialul conține fișe de lucru de matematică în limba franceză și fișe de pregătire a concursului de matematică în limba franceză ”Matematica fără frontiere”

             Progresiile aritmetice și geometrice, modelează diverse situații practice, în scopul caracterizării acestora. Cursul cuprinde diverse  formule ale progresiilor, probleme propuse spre rezolvare, tema și fișa de evaluare. Elevii vor dobândi abilitatea de a alege și a utiliza modalități adecvate de calculare a elementelor unui șir.

Materialul conține fișe de lucru care implică o analiză progresiva a textului liric, pentru descoperirea valențelor artistice.

Variante Bacalaureat analiza matematică

Prezentarea unor criterii de divizibilitate cu aplicații

Un gen aparte de probleme sunt cele cu situaţii speciale, în care se solicită determinarea valorilor de extrem pentru diferite mărimi fizice, impunerea unor condiţii mărimilor şi fenomenelor fizice sau discuţii asupra posibilităţilor existenţei unor relaţii, respectiv valori.

Conexiunea dintre fizică, matematică şi tehnică îşi găseşte o ilustrare vie în cadrul unor astfel de probleme.
Introducere în tema Adolescenței prin exerciții.

Materialul cuprinde un set de fișe utile în studiul nuvelei psihologice.

Fișele de lucru conțin fragmente extrase din basmul „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă cu scopul de a identifica trăsăturile și mijloacele de caracterizare.

Materialul conține patru fișe de lucru pentru analiza celor patru tablouri ale poemului eminescian.