Sâmbătă 13 Iul 2024
Tipărire

Tehnician in activitati de comert- descriere

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Specializări liceu

 

Descriere

Tehnicianul în activităţi de comerţ este acea persoană care vinde /cumpără pe piaţă, dezvoltă legături cu parteneri externi, este un bun negociator şi este capabil să evalueze produsele sau serviciiile la adevarata lor calitate pentru a putea justifica preţurile. Are competenţe cheie necesare unei bune comunicări, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, competenţe de utilizare a softurilor specifice, şi aplică tehnici de îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă. Calificarea îi oferă un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice în domeniu, capacitate de coordonare şi supraveghere şi autonomie în desfăşurarea activităţilor specifice.

Competențe dobândite

1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Organizarea activităţii unităţilor economice
5. Asigurareacalităţii produselor şi serviciilor
6. Protecţia consumatorului, personalului şi a mediului
7. Administrarea firmei
8. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
9. Aplicarea politicilor de marketing
10. Înregistrarea operaţiilor economico – financiare
11. Întocmirea situaţiilor financiare
12. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
13. Gestionarea unităţii comerciale
14. Administrarea ofertei de mărfuri

Certificare obținută

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 332202 Reprezentant comercial
• 332203 Agent de vânzări
• 332401 Agent comercial
• 332402 Mercantizor
• 332403 Agent vânzări standarde şi produse conexe
• 333901 Agent reclamă publicitară
• 333907 Agent servicii client
• 333910 Operator de interviu
• 333912 Operator vânzări prin telefon
• 432112 Şef raion/ adjunct mărfuri alimentare/ nealimentare
• 5222 Supraveghetori în magazine
• 5223 Asistenți vânzări în magazine
• 524301 Vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă.


Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

De asemenea, absolvenții noștri care obțin și diploma de bacalaureat au acces la orice facultate din țară și străinătate.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com