Sâmbătă 13 Iul 2024
Tipărire

Organizator banqueting - prezentare

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Specializări liceu

 

Descriere

Organizatorul banqueting va desfăşura pe piaţa muncii activităţi privind organizarea serviciilor de protocol, planificarea activităţilor de servire în bar şi în restaurant şi realizarea unei decontări operative privind serviciile prestate. Alături de activităţile specifice, Organizatorul banqueting valorifică competenţele cheie de comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, competenţele de utilizare a softurilor specifice şi nu în ultimul rând va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă, de lucru în echipă şi de dezvoltare durabilă.

Competențe dobândite

1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie
5. Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică
6. Realizarea proceselor de bază în alimentaţie
7. Pregătirea sortimentului de preparate şi băuturi
8. Utilizarea sistemelor de servire în restauraţie
9. Administrarea firmei
10. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
11. Aplicarea politicilor de marketing
12. Înregistrarea operaţiilor economico– financiare
13. Întocmirea situaţiilor financiare
14. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
15. Organizarea activităţii personalului de servire
16. Desfăşurarea activităţilor de servire în restauraţie
17. Derularea serviciilor de protocol

Certificare obținută

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 511314 Organizator activităţi turistice
• 516903 Organizator prestări servicii
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.


Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

De asemenea, absolvenții noștri care obțin și diploma de bacalaureat au acces la orice facultate din țară și străinătate.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com