Joi 04 Iun 2020
Tipărire

Concurs regional “Tuşe culturale, schiţe pentru viitor“ 2016

Scris de Căpriță Simona. Posted in Concursuri organizate de CEVMG

Concurs regional "Tuşe culturale, schiţe pentru viitor"

inclus în Proiectul regional
Intergalcultura ''Dezvoltarea durabilă între identitate şi diversitate''
Ediţia a II-a
2016

Argument

Din dorința de sincronizare cu ritmul de dezvoltare a celorlalte comunităţi europene, societatea românească a adoptat în ultima vreme modele şi clişee culturale care nu ne definesc ca naţiune, ca structură sufletească. Credem că farmecul apartenenţei la marea familie a ţărilor europene vine tocmai din conștiința propriei identități, a unicității culturale, a locului ocupat în marea diversitate a umanității. În contextul globalizării și a îndepărtării tinerilor de tradiții, ne propunem să cultivăm în sufletele acestora dorinţa de a cunoaște și de a imortaliza arta tradiţională, obiceiurile, riturile pentru a participa direct la conservarea identității culturale și naționale. Alături de educaţia estetică şi artistică, este importantă și educaţia pentru valori spirituale, pentru a afla care ne sunt rădăcinile, care este specificul nostru românesc şi comunitar. În momentul în care tinerii ajung să-şi cunoască moştenirea culturală, se vor descoperi pe ei înşişi şi vor fi recunoscuţi în context european.

Secţiuni

 1. Eseu – lucrări cu teme precum: influenţe intercomunitare, unitate în diversitate, tradiţii identitare, meserii în diacronie, specific naţional.

 2. Incursiuni folclorice prin proiecte culturale – prezentări de proiecte cultural-educative cu teme legate de cultura populară (tradiţii, obiceiuri, folclor); exemple de bune practici.

 3. Concurs de jurnalism

  1. Fotoreportaj – minim 3-5 fotografii, realizate pe hârtie fotografică, format 15x21, însoțite de un scurt text explicativ care să spună o poveste, prezentând un eveniment sau aspecte din viața minorităților locale, de natură economică, culturală, spirituală.

  2. Jurnalismul narativ – prezentarea, într-o lucrare narativă a unei poveşti reale preluate din comunitatea locală, într-o manieră creativă şi atractivă.

IV. Reprezentări dramatice – înregistrări în format video ale unor aspecte culturale (obiceiuri, ritualuri, manifestări tradiționale), dramatizarea unor opere literare care să reflecte realitatea culturală locală, reportaje.

Calendarul concursului

Concursul se va desfăşura în perioada 10 decembrie 2015 – 19 aprilie 2016
Trimiterea invitaţiilor şi a regulamentului concursului: 10 decembrie 2014 – 31 ianuarie 2015
Perioada de înscriere: 18.01.2016 – 26.02.2016
Data desfăşurării: 18.03.2016
Comunicarea rezultatelor: 25.03.2016
Festivitate de premiere: 19 aprilie 2016

Înscrierea la concurs

Concursul este deschis participării elevilor de liceu.
Înscrierea se realizează în perioada 18.01.2016 – 26.02.2016, în format tipărit, cât și electronic la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cuprinzând următoarele documente:

 • fişa de înscriere (Anexa I) completată cu datele necesare;

 • lucrarea în format electronic.

Până la data de 26 februarie 2016 (data poştei) se va expedia un colet/plic care va conține:

 • Lucrarea tipărită; la secțiunile III și IV, materialele de tipul fotografiilor sau DVD-ul cu înregistrarea se vor expedia doar prin poștă;

 • Un plic, format A4, autoadresat şi timbrat cu un timbru de minim 3 LEI;

 • Acordul de parteneriat semnat şi ştampilat de conducerea şcolii partenere, în 2 exemplare (unul pentru fiecare unitate);

Plicul se va trimite la adresa Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galați, str. Strungarilor nr. 31, cod 800642 cu specificaţia: PENTRU CONCURSUL „TUŞE CULTURALE, SCHIŢE PENTRU VIITOR”.

Nu se percepe taxă de participare.

Regulament de redactare:

 • La secţiunile Eseu şi Jurnalism narativ lucrarea va avea 2-4 pagini, în format A4, Times New Roman, 12, cu diacritice, la un rând, margini egale de 2 cm, text aliniat “Justify”; titlul va fi scris cu majuscule (aldin, centrat, Times New Roman, 14); la un rând de titlu, în partea dreaptă, se va scrie autorul şi denumirea instituţiei (Times New Roman, 12);

 • Proiectele educaţionale vor respecta aceleași cerinţe ca la secţiunea Eseu şi vor cuprinde: argument, obiective generale şi specifice, grup ţintă/beneficiari, descrieri pe scurt ale acţiunilor/activităţilor, realizări /produse finale, mediatizare etc. Sunt acceptate prezentări de proiecte şi parteneriate educaţionale, instituţionale, comunitare, concursuri şi expoziţii, proiecte Comenius/ Socrates, Grundving, Granturi de Dezvoltare Şcolară etc., opționale.

 • Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.

 • Fiecare participant îşi asumă răspunderea pentru autenticitatea informațiilor și corectitudinea utilizării materialului bibliografic.

 • Lucrările de artă plastică, dramatică, fotografică, înregistrările video sau prezentările pot să redea momente din diferite etape ale desfăşurării unor activităţi de tipul şezătorilor, costume populare, lucrări practice (cusături, ţesături, olărit etc.), dansuri populare, serbări şcolare bazate pe tradiţii, motive populare, activităţi sau obiecte specifice meşteşugurilor tradiţionale, icoane, etc.

 • tehnici de lucru şi suport, la alegere; format A4. Pe spatele lucrării, se notează date privind titlul, numele şi prenumele elevului, şcoala de provenienţă, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic îndrumător

 • Durata înregistrării, pe suport electronic (ex:  CD/DVD), trebuie să fie de 3-30 minute.

Notă!

Organizatorii îşi iau permisiunea de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.

Lucrările trimise nu se returnează.

Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni, în condiţiile respectării regulamentului.

Criterii de evaluare a lucrărilor:

 • La secțiunea Eseu se va urmări gradul de originalitate, spiritul critic, capacitatea de argumentare, rigoarea informaţiilor, cunoaşterea în profunzime a problematicii abordate, pe care elevii le dovedesc prin lucrarea realizată.

 • La secţiunea Fotoreportaj se urmăreşte claritatea mesajului transmis, privind stilul de viață al unei minorităţi, acordarea unui titlu original, expresivitatea fotografiilor;

 • La secţiunea Jurnalism narativ, se analizează impactul social pe care îl poate avea povestea, prin selectarea unui subiect care vizeză o minoritate locală; prezentarea unor detalii unice din viața minorităților în poveștile prezentate; corectitudinea redactării lucrării, coerența ideilor; respectarea convențiilor specifice narațiunii.

 • lucrările scrise fără semne diacritice și cu greșeli de ortografie vor fi eliminate din concurs;

 • La secțiunea Reprezentări dramatice criteriile de evaluare sunt interpretarea, stăpânirea limbajului scenic, adaptarea textuală, inovaţia regizorală, relevanţa costumelor, creativitate în realizarea decorului, fundal sonor, efecte luminoase; perspectiva interdisciplinară de abordare, inserarea în piesa aleasă și valorificarea în mod original, a unui element tradițional (un element de vestimentație, de decor, o mască, un cântec popular, o poezie populară etc).

Date de contact

Adresa organizatorului concursului: Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galaţi, strada Strungarilor, nr. 31, tel. 0236/6446248, site: www.cevmg.ro, adresa e-mail concurs: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Persoane de contact:

 1. Stoica Simona, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel. 0755025697;

 2. Cojocaru Eleny, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel.0769237835

 3. Hogea Geanina, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel. 0745373785

 4. Dănăilă Laura, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel. 0740849819

Anexa I (FORMULAR DE ÎNSCRIERE și ACORD DE PARTENERIAT)

Afișul concursului

AFIS